Oferta

Nad angażowaniem w życie Domu, rozwijaniem zainteresowań i zachęcaniem do różnorodnych form aktywności czuwa zespół terapeutów. W chwili obecnej Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących rodzajów zajęć:

 • muzycznych
 • plastycznych
 • teatralnych
 • biblioterapii
 • kulinarnych
 • psychoterapii
 • kulturalno-oświatowych
 • sportowo-rekreacyjnych
 • hortikuloterapii
 • choreoterapii
 • rehabilitacyjnych

Na co dzień Mieszkanki spotykają się w pracowni terapii zajęciowej. Wykonują tam prace plastyczne rożnymi technikami np. wydzieranki, malowanie na szkle, decoupage, kolaż, wiklina papierowa, papieroplastyka, zdobnictwo i dekoratorstwo, ikebana, haft i rękodzieło itp.

Mieszkanki czynnie i biernie uczestniczą w zajęciach muzykoterapeutycznych. Słuchanie muzyki (relaksacyjnej, klasycznej, ludowej, pop), gra na instrumentach Orffa. Nauka i śpiewanie pieśni religijnych. Przy akompaniamencie akordeonu wspólnie śpiewają znane im piosenki.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych prowadzone są zajęcia kształcąco-wychowujące, teatralne, konkursy, zabawy, spotkania integracyjne. Organizowane są uroczystości okazjonalne, imprezy artystyczne, wyjazdy rekreacyjne, rehabilitacyjne i turystyczne. Mieszkanki uczestniczą w imprezach kulturalno-oświatowych na terenie miasta takich jak: koncerty, wyjścia do kina lub teatru, uroczystościach i wydarzeniach religijnych.

Mieszkanki uczą się samodzielnego przygotowania posiłków, których wykonanie nie przysparza wiele trudu, kultury podania i konsumpcji. Poznają sprzęt gospodarstwa domowego i uczą się bezpiecznego posługiwania nim. W ramach zajęć wykonują sałatki, ciasta, naleśniki, placki, desery i inne potrawy.

W Domu prowadzona jest rehabilitacja grupowa oraz indywidualna. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji. Zabiegi oraz ćwiczenia znacząco wpływają na sprawność naszych Mieszkanek.

W ramach podtrzymania więzi rodzinnej w Naszym Domu organizowana jest „Majówka Rodzinna”, podczas której Mieszkanki spotykają się ze swoimi bliskimi. W czasie spotkania Mieszkanki prezentują swoje umiejętności (przedstawienia, wystawy prac, poczęstunek przygotowany na zajęciach kulinarnych).

2_GDA13_4385419_2_

hands woman expresses the concept of family

9_GDA13_4385419_2_